iPad til kundene og resirkulering

iPad til kundene og resirkulering

Hvem i dag er det som ikke ønsker å tenke grønnere?

På mange måter så kan det være meningsløst å tenke på miljø. Altså at man skal ta vare på det. Med tanke på land som USA, for de som har vært der, så handler mye av tilværelsen der borte om å å forbruke og forbruke mye. Det er jo sånn USA klarer å opprettholde økonomien. Ihvertfall enn så lenge.

I Norge så er forbruk noe mer konservativt, men den har økt ganske mye de siste årene. Så det er enda viktigere å tenke på miljøet i disse dager nå som folk begynner å glemme hvor viktig det er å ta vare omgivelsene. Mye

Det er mulig at tiltakene som eksisterer i dag er små og bortimot meningsløse, men vi må sørge for at de eksisterer. Holdningene må endres og vi må tenke på forbrukernes WIIFM(What In It For Me). Forbruk medfører mye emballasje og dette er ofte pga av at innpakningene til diverse forbruksvarer skal kunne oppbevares på en ordentlig måte, men samtidig ha et representabelt utseende.

Kanskje man kan integrere “pollution” i bedriftens “marketing mix” da flere og flere er miljøbevisste i dag. Det er jo tross alt hva forbrukerne krever som vinner frem.

Hos Hendrix Hair skal vi nå sette i gang med resirkulering da mesteparten av avfallet som vi produserer kan resirkuleres. F.eks så er det mye papp, papir og plast.  Vi kjøper inn en del blader til kundene. Varene som vi får inn er stort sett innpakket i små esker som igjen er plastpakket. I tillegg til de store pappeskene varene kommer i. Fargetubene er av metall og kan sikkert leveres der glass og metall leveres. Dersom man gjør dette, så har vi sikker klart å resirkulere 80% avfallet vårt(% av kg)

Det meste kan resirkuleres.

Blader vs iPad?

Vi bytter ut 70% av bladinnkjøpene våres mot iPad. Rent kostnadsmessig, så beløper innkjøp av blader hos oss på mellom 1000-1500kr i mnd pr salong. På årsbasis vil dette utgjøre mellom 12000-18000kr. Dette blir det noen iPader ut av. Og iPadene har en mye lenger holdbarhet enn bladene. Mer miljøvennlig og billigere på sikt. Samtidig vil dette lettere integrere sosiale medier i bedriften da kundene kan “sjekke inn” på stedet mens de får en behandling.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *